Puerto Rico Trip

 

Puerto Rico team trip

Puerto Rico team trip

Board House team trip to Puerto Rico during November 2015.

Team:
Alexia Mouskou
Costas Symeonides
Zanos Hadjizacharias